Projekt

Naziv projekta: Adaptacija prostora i uvođenje novih tehnologija u poslovanje  Integrativne radionice radi proširenja kapaciteta i uvođenja novog asortimana

Kratki opis projekta:
Prijateljica plus d.o.o. započinje s provedbom projekta „Adaptacija prostora i uvođenje novih tehnologija u poslovanje  Integrativne radionice“. Projekt je sufinanciran posebnim sredstvima za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u integrativnim radionicama u sklopu javnog natječaja koji je raspisao „ Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom”. Provedba projekta omogućit će zaposlenicima s invaliditetom sigurniji, lakši i efikasniji rad te će se omogućiti dodatno zapošljavanje, što će omogućiti povećanje kapaciteta proizvodnje, a uvođenjem novih tehnologija povećat će se kvaliteta i efikasnost proizvodnje. Provedbom projekta povećat će se konkurentnost tvrtke na tržištu i njezina financijska stabilnost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Naš je cilj stvoriti samoodrživo poslovno okruženje u kojemu ravnopravno sudjeluju i osobe s invaliditetom. Zahvaljujući ovome projektu, ostvarit ćemo sljedeće ciljeve:

adaptirati prostor u koji će se smjestiti proizvodni pogon

    • olakšati rad osoba s invaliditetom,

    • osigurati dodatno zapošljavanje osoba s invaliditetom u prema planu,

    • proširenjem kapaciteta i uvođenjem novog asortimana povećava se konkurentnost i plasman proizvoda na tržište,

    • povećati dodanu vrijednost i ostvariti pozitivne financijske efekte u poslovanju.

Ukupna vrijednost projekta: 1.680.303,35 HRK / 223.014,58 €
Sufinanciranje Zavoda: 1.661.119,00 HRK / 220.468,38 €
Razdoblje provedbe projekta: 16. 12. 2022. – 15. 9. 2023.
Kontakt osoba: Nikola Popovac, e-mail: nikolapopovac.uosiprijatelj@gmail.com , tel: +38520680090

Projekt je sufinanciran iz sredstava Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Prijateljica plus d.o.o.

Shopping Cart
Scroll to Top
preloader