Pravila privatnosti

Svaki Kupac koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati email poruku na adresu prijateljica.socijalna.zadruga@gmail.com

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuju PRIJATELJICA PLUS d.o.o. putem web stranice „prijateljica-sz.hr“, te preko kontakt e-mail adresa?

Prilikom narudžbe, PRIJATELJICA PLUS d.o.o. će od Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su *ime i prezime, *adresa, *telefonski broj. Davanje osobnih podataka je odluka Kupca. Ako Kupac ne pruži tražene obavezne informacije, neće biti moguća isporuka naručenih proizvoda.

U koju svrhu PRIJATELJICA PLUS d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke?

PRIJATELJICA PLUS d.o.o. prikuplja i obrađuju osobne podatke Kupca u svrhu realizacije narudžbe robe ili usluga, dostave robe Kupcu, te komunikacije s Kupcem.

S kojim osobama PRIJATELJICA PLUS d.o.o. dijeli osobne podatke?

Vaši osobni podaci čuvaju se u prostorijama izdavatelja računa. Prikupljenim podacima pristup ima vlasnik poduzeća te djelatnici koji obavljaju poslove izdavanja računa i otpreme narudžbi. Svim ostalim osobama uvid u Vaše osobne podatke nije omogućen. PRIJATELJICA PLUS d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Kupca s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to propisi zahtijevaju. PRIJATELJICA PLUS d.o.o. će kada to zahtijeva Kupac za kupnju proizvoda ili usluga podijeliti osobne podatke Kupca s: – Pružateljima usluga distribucije u svrhu isporuke paketa. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja karticama i transakcijskim računom PRIJATELJICA PLUS d.o.o. ni u jednom trenutku ne prikuplja niti obrađuju podatke koje banka uplatitelja proslijedi banci PRIJATELJICA PLUS d.o.o., kao što je broj kartice ili broj računa Kupca.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Rok za čuvanje poslovne dokumentacije s Vašim osobnim podacima je 5 godina. Po isteku toga roka Vaši osobni podaci bit će uništeni.

Pristup i ispravak osobnim podacima

Kupac može zatražiti i dobiti od PRIJATELJICA PLUS d.o.o. cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu prijateljica.socijalna.zadruga@gmail.com

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu prijateljica.socijalna.zadruga@gmail.com i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Iznimka su podaci o kupcu čija je narudžba još uvijek u procesu izrade/dostave/naplate kada se to iz očitih razloga ne može učiniti, no biti će urađeno odmah po izvršenoj isporuci i uplati naručene robe.

Pravo na prisilnu naplatu

Ukoliko kupac nakon što je roba naručena i izrađena odustane od narudžbe dužan je naručitelju nadoknaditi iznos troškova koji su nastali do tog trenutka. Najčešće se radi o nabavnoj cijeni materijala i poštarine, ali može varirati ovisno o stvarnim troškovima. Ukoliko kupac odbije platiti naručitelj zadržava pravo pravnim putem namiriti štetu koja je nastala odustajanjem. Prihvaćanjem ovih uvjeta poslovanja kupac pristaje i na taj scenarij.

Povrat robe

U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. Zakon o zaštiti potrošača). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77. Zakon o zaštiti potrošača) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka prijateljica.socijalna.zadruga@gmail.com ili na broj telefona 020 680 090.

Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, PRIJATELJICA PLUS d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na Internet stranicama i FB stranicama.

Shopping Cart
Scroll to Top
preloader