Postavljena fotonaponska elektrana

U cilju smanjenja troškova elektične energije na krov integrativne radionice Prijateljica plus d.o.o. Metković postavljena je fotonaponska elektrana. Sredstva su osigurana putem Javnog natječaja za dodjelu posebnih sredstava za razvoj poslovnih procesa u cilju održavanja zaposlenosti u zaštitnim ili integrativnim radionicama raspisanog od strane Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Shopping Cart
Scroll to Top
preloader